Słowo życia – marzec 2019

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) Według relacji św. Łukasza, Jezus, głosząc błogosławieństwa swoim uczniom, zapoczątkował rewolucję, zobowiązując ich, by jak brata kochali każdego człowieka, nawet nieprzyjaciela. Jezus uczy, że jesteśmy braćmi, gdyż mamy jednego Ojca, który stale troszczy się o swoje dzieci; który chce nawiązać z nami relację i wzywa nas do bycia odpowiedzialnymi. Jego miłość jest troskliwa, leczy rany, karmi, jest pełna matczynego współczucia i czułości. Takie jest Boże miłosierdzie, skierowane osobiście do każdego człowieka ze  wszystkimi jego słabościami. Co więcej, dla Niego uprzywilejowanymi są ci, którzy pozostają na marginesie, są wykluczeni i odrzuceni. Miłosierdzie jest miłością, która napełnia serce, a następnie wylewa się na innych, na sąsiadów i obcych, na społeczeństwo. Ponieważ jesteśmy dziećmi takiego Boga, możemy upodobnić się do Niego w miłości, w przyjmowaniu drugiego, w cierpliwości. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny Niestety, w naszym życiu osobistym i społecznym oddychamy atmosferą rosnącej wrogości i rywalizacji, wzajemnej podejrzliwości, osądów, lęku przed innymi; narastają urazy, prowadząc do konfliktów i wojen. Jako chrześcijanie możemy dać zdecydowane świadectwo pójścia pod prąd: uwolnijmy się od egoizmu i schematów, a zacznijmy odnawiać naderwane lub zerwane więzi w rodzinie, w miejscu pracy, we wspólnocie parafialnej, w ugrupowaniu politycznym. Jeśli komukolwiek […]