Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11).

Przedstawienia biblijne ukazujące spokojne życie nomadów i ...

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!” (Ps 25,4).

Ten psalm mówi o człowieku, który doświadcza wielu niebezpiecze...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).

Ewangelista Łukasz ukazuje wielkość Bożej miłości, podkreślając przymiot,...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (Por. J 15, 5).

Każdego roku1 chrześcijanie z różnych Kościołów gromadzą się na ws...

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?” (Ps 27 [26], 1).

„Wkrótce po narodzinach Marianny lekarze zdiagnozowali u niej uszko...

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4)

Któż w swoim życiu nie płakał? I któż nie spotkał osób, którym cie...