„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! (Iz 26, 4).

Słowo Życia, którym chcemy żyć w tym miesiącu, pochodzi z Księgi ...

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

W Ewangelii wg św. Mateusza kazanie na górze zostało umieszczone na po...

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7).

List, z którego pochodzi październikowe Słowo Ży...

„Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam” (1 Kor 9,19).

Słowo Życia na...

„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?(Mt 18, 21).

Rozdział 18. Ewangelii wg św. Mateus...

„A potrzeba (…) tylko jednego” (Łk 10, 42).

W drodze do Jerozolimy, gdzie ma wypełnić swoją misję, Jezus zatrzymuje się w pewnej wsi, w domu Ma...