„Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi” (por. Rdz 16,13).

W tym miesiącu Słowo Życia zostało zaczerpnięte z Księgi Rodzaju. Słowa te wypowiada
Haga...

„Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość” (Iz 1,17).

Słowo na styczeń pochodzi z pierwszego rozdziału księgi proroka Izajasz...

„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! (Iz 26, 4).

Słowo Życia, którym chcemy żyć w tym miesiącu, pochodzi z Księgi ...

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

W Ewangelii wg św. Mateusza kazanie na górze zostało umieszczone na po...

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7).

List, z którego pochodzi październikowe Słowo Ży...

„Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam” (1 Kor 9,19).

Słowo Życia na...