„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga”
(Mt 22,21).

Jezus wjeżdżał do Jerozolimy obwołany przez lud „Syne...

„Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię” (Ps 145 [144], 2).

Słowo Pisma Świętego wybrane, by w tym miesiącu prowadzić ...

„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” (Mt 15,28).

Jezus udaje się w okolice Tyru i Sydonu, do obcego kraju. W...

„Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt...

„Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!” ...

„W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi.
W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie”
(Rz 12,10).

Słowo Życia tego miesiąca pochodzi ...