„Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17, 4).

Jezus ze swoimi uczniami jest w drodze do Jerozolimy. Piotr, słysząc, że Jezus będzie musiał tam ci...

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps 23[22],1).

Psalm 23 to jeden z najbardziej znanych i lubianych psalmów. Jest to pieśń ufnośc...

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on ...

Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4,8).

Pierwszy list św. Jana skierowany został do chrześcijan pewnej wspólnoty w Azji...

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę” (Dz 4,33).

Słowo, które usłyszymy w okr...

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!” (Ps 51 [50], 12).

Zdanie z Pisma Świętego, zaproponowane nam n...