Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!” (Ps 51 [50], 12).

Zdanie z Pisma Świętego, zaproponowane nam n...

Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!” (1 Kor 16,14)1

Pragniemy, aby w tym miesiącu światłem lampy dla naszych kroków2 stały si...

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, … a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27).

W tym roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan[1] z...

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1Tes ...

„Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności” (1Ts 5,5).

Światło od zawsze było symbole...

„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga”
(Mt 22,21).

Jezus wjeżdżał do Jerozolimy obwołany przez lud „Syne...