„A potrzeba (…) tylko jednego” (Łk 10, 42).

W drodze do Jerozolimy, gdzie ma wypełnić swoją misję, Jezus zatrzymuje się w pewnej wsi, w domu Ma...

„Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą” (Ps 16,2).

Słowo Życia tego miesiąca zaczerpnięte jest z Księgi Psalmów, zbioru najpiękn...

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34).

Jest Ostatnia Wieczerza – Jezus w wieczerniku właśnie dopiero co umył s...

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).

W Ewangelii według św. Marka znajdujemy ostatnie słowa zmartwychw...

„Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6, 12).

W tym miesiącu Słowo Życia jest zaczerpnięte z...

„Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę” (J 6,37).

Ta obietnica Jezusa jest częścią dialogu, który miał miejsce po cudownym rozmnoże...