Słowo Życia – lipiec 2017

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28)

Utrudzeni i obciążeni – słowa te przywodzą na myśl obraz osób – mężczyzn i kobiet, młodych, dzieci i starców – którzy w różny sposób dźwigają ciężary na drodze życia i ufają, że nadejdzie dzień, gdy będą się mogli od nich uwolnić.

W tym fragmencie Ewangelii św. Mateusza słyszymy zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie…” A otaczał Go tłum ludzi, którzy przybyli, by zobaczyć Go i posłuchać. Wielu z nich to ludzie prości, biedni, słabo wykształceni, niezdolni do poznania i zachowywania wszystkich skomplikowanych przepisów religijnych swoich czasów. Poza tym ciążyły im podatki i administracja rzymska – i często był to ciężar nie do wytrzymania. Byli utrudzeni i poszukiwali lepszego życia.

W swoim nauczaniu Jezus zwracał szczególną uwagę na nich i na wszystkich tych, którzy byli wyłączeni ze społeczeństwa, bo uważano ich za grzeszników.

On pragnął, aby wszyscy mogli zrozumieć i przyjąć najważniejsze prawo, to które otwiera drzwi domu Ojca: prawo miłości. Ponieważ Bóg ukazuje swoje cudowne sprawy tym, którzy mają otwarte i proste serca.

Jezus zaprasza dzisiaj także nas, byśmy się do Niego zbliżyli. On objawił się jako widzialne oblicze Boga, który jest miłością, Boga kochającego nas bezmiernie, takich jacy jesteśmy, z naszymi zdolnościami i naszymi ograniczeniami, z naszymi aspiracjami i  naszymi upadkami. Zaprasza nas, byśmy zaufali Jego „prawu”, które nie jest przygniatającym ciężarem, lecz brzemieniem lekkim, zdolnym wypełnić radością serce tych, którzy nim – tym prawem, żyją. Wymaga ono, by nie koncentrować się na sobie, ale przeciwnie: dzień po dniu czynić z naszego życia coraz pełniejszy dar dla innych.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”

Jezus także obiecuje: “Ja was pokrzepię”.

W jaki sposób? Przede wszystkim swoją obecnością, która – jeśli wybieramy Go jako stały punkt odniesienia dla naszego istnienia – staje się w nas głębsza, rozświetlając nasze codzienne kroki szczególnym światłem i pozwalając nam odkryć sens życia, nawet kiedy sytuacje zewnętrzne są trudne.

Jeśli ponadto zaczynamy miłować tak, jak czynił to sam Jezus, to w miłości znajdziemy siłę, by iść naprzód i pełnię wolności, gdyż toruje sobie w nas drogę życie Boże.

Tak pisała Chiara Lubich: “… chrześcijanin, który nie ma zawsze nastawienia, by  kochać, nie zasługuje na imię chrześcijanina. Dlatego, że wszystkie przykazania Jezusa streszczają się w jednym: w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, w którym trzeba widzieć i miłować Jezusa. Miłość nie jest czystym sentymentalizmem, lecz przekłada się na konkretne życie, na służbę dla braci, zwłaszcza tych obok nas, zaczynając od rzeczy małych, od najprostszego służenia. Charles de Foucauld mówi: “Kiedy kogoś kochamy, bardzo realnie jesteśmy w nim my, jesteśmy w nim z miłością, żyjemy w nim przez miłość, nie żyjemy już dla siebie, jesteśmy ‘oderwani od siebie’, ‘poza sobą’” (Wg: C. de Foucauld, Scritti Spirituali, VII, Citta’ Nuova, Roma 1975). To dzięki tej miłości toruje sobie w nas drogę Jego światło, światło Jezusa, zgodnie z Jego obietnicą: „Objawię się temu, kto Mnie miłuje” (Por. J 14,21). Miłość jest źródłem światła: kochając rozumie się bardziej Boga, który jest Miłością” (Por. Ch. Lubich, Słowo Życia – maj 1998).

Podejmijmy zaproszenie Jezusa, by do Niego iść i uznajmy, że On jest naszą nadzieją i naszym pokojem. Przyjmijmy Jego „przykazanie”, usiłujmy kochać, tak jak On to czynił wykorzystując tysiące okazji, które także nam się zdarzają w rodzinie, w parafii, w pracy, odpowiadajmy na zniewagi przebaczeniem, budujmy raczej mosty a nie mury i zacznijmy służyć osobom przygniecionym ciężarem trudności.

Odkryjemy w tym nie ciężar, lecz skrzydła, które pozwalają nam wznosić się w górę.

Letizia Magri