Słowo Życia – styczeń 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą  i (Wj. 15.6)

Słowo Życia tego miesiąca przywołuje fragment Starego Testamentu z Hymnu Mojżesza, gdzie Izrael wychwala działanie Boga w swojej historii. Jest to pieśń, która głosi Jego zdecydowane działanie w zbawieniu ludu, w długiej wędrówce wyzwolenia z niewoli egipskiej aż do powrotu do Ziemi Obiecanej.

Jest to droga pełna trudności i cierpień, która realizuje się jednak pod bezpieczną opieką Boga, również przy współpracy ludzi takich jak Mojżesz czy Jozue, którzy oddali się do Jego dyspozycji, by wypełnić plan zbawienia.

Prawica Twoja wsławiła się mocą

Kiedy myślimy o potędze, łatwo kojarzymy ją z mocą, władzą – częstą przyczyną ucisku i konfliktów między ludźmi lub narodami. Tymczasem Słowo Boże pokazuje nam, że prawdziwa moc jest w miłości, tak jak to objawiło się w Jezusie. On, przez swoje ludzkie doświadczenie, aż po śmierć, otworzył drogę wyzwolenia i spotkania z Ojcem. Dzięki Niemu ukazała się nam potęga miłości Boga do ludzi.

Prawica Twoja wsławiła się mocą

Kiedy patrzymy na siebie, powinniśmy szczerze uznać naszą słabość i ograniczenia. Ludzka kruchość we wszystkich swych postaciach – fizycznych, moralnych, psychicznych, społecznych – to rzeczywistość, której nie można zaprzeczyć. Lecz właśnie tutaj możemy doświadczyć miłości Boga. On bowiem pragnie szczęścia swych dzieci i dzięki temu zawsze jest gotowy ofiarować swoją wielką pomoc tym, którzy pokornie zwracają się do Niego, aby tworzyć dobro wspólne, pokój i braterstwo.

To słowo zostało świadomie wybrane na ten miesiąc, w którym obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ileż to cierpień byliśmy bowiem zdolni zadać sobie w ciągu wieków, powodując rozłamy i podejrzenia, dzieląc wspólnoty i rodziny.

Prawica Twoja wsławiła się mocą

Potrzeba nam błagać w modlitwie o łaskę jedności, która jest darem Boga; zarazem możemy także ofiarować siebie samych, by stać się Jego narzędziami miłości dla budowania mostów. Podczas spotkania w Genewie w roku 2002. Chiara Lubich na zaproszenie Światowej Rady Kościołów dzieląc się swoim doświadczeniem powiedziała:

Dialog prowadzi się w taki sposób: przede wszystkim wobec rozmówcy – kimkolwiek byłby – trzeba postawić się na tym samym poziomie; potem słucha się go w pełnej pustce wewnętrznej dzięki temu przyjmuje się drugiego w sobie i rozumie się go… a on, ponieważ został wysłuchany z miłością, zapragnie wysłuchać także nas.”

W tym miesiącu wykorzystajmy nasze codzienne kontakty z bliźnimi, aby zacieśnić lub odnowić relacje szacunku lub przyjaźni z osobami, rodzinami czy grupami należącymi do innych Kościołów niż nasz.

A dlaczego nie rozszerzyć naszej modlitwy i naszych działań obejmując rozłamy wewnątrz naszej wspólnoty eklezjalnej – w polityce, społeczeństwie, w rodzinach. Będziemy mogli także my świadczyć z radością: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”.

Letizia Magri

i Jest to hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2018r.