Słowo życia – styczeń 2023

„Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość” (Iz 1,17).

Słowo na styczeń pochodzi z pierwszego rozdziału księgi proroka Izajasza. Zdanie to wybrano na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzony na całej półkuli północnej od 18 do 25 stycznia. Teksty zostały przygotowane przez grupę chrześcijan z Minnesoty w USA[1]. Temat sprawiedliwości to palący problem. Nierówność, przemoc i uprzedzenia rodzą się w społeczeństwie, które nie żyje w pokoju i jedności.

Czasy Izajasza nie różniły się tak bardzo od naszych. Wojny, bunty, pogoń za bogactwem, władzą, bałwochwalstwo, marginalizacja ubogich sprowadziły naród izraelski na manowce. W bardzo ostrych słowach prorok wzywa swój lud do nawrócenia, wskazując drogę powrotu do pierwotnego przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem.

„Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość”.

Co znaczy zaprawiać się w dobrem? To znaczy być otwartym na doskonalenie się. To  wymaga wysiłku z naszej strony. W naszej codziennej wędrówce zawsze jest coś do zrozumienia, coś do poprawienia, możemy zaczynać od nowa, jeśli popełniliśmy błąd.

Co znaczy troszczyć się o sprawiedliwość? Jest ona jak skarb, którego trzeba szukać, pragnąć, jest ona celem naszego działania. Praktykowanie sprawiedliwości pomaga uczyć się czynienia dobra. Jest to umiejętność rozeznawania woli Boga, która jest naszym dobrem.

Izajasz podaje konkretne przykłady. Ludźmi, których Bóg najbardziej sobie upodobał, bo są najbardziej bezradni, to uciśnieni, sieroty i wdowy. Bóg zachęca swój lud do troski o innych, zwłaszcza o tych, którzy nie są w stanie dochodzić swoich praw. Praktyki religijne, rytuały, ofiary i modlitwy nie są Mu miłe, jeśli nie towarzyszy im dążenie do dobra i sprawiedliwości oraz praktykowanie ich.

„Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość”.

To Słowo życia przynagla nas do pomagania innym, do czujności, do konkretnej pomocy potrzebującym. Droga nawrócenia wymaga od nas otwarcia serc, umysłów i ramion przede wszystkim dla tych, którzy cierpią.

„Pragnienie i poszukiwanie sprawiedliwości są od zawsze wpisane w sumienie człowieka. Sam Bóg umieścił je w sercu człowieka. Jednak mimo osiągnięć i postępów, jakie dokonały się w historii, jakże daleko jeszcze do pełnej realizacji planu Bożego. Wojny, które również dzisiaj się toczą, terroryzm i konflikty etniczne są oznaką nierówności społecznych i ekonomicznych, oznaką niesprawiedliwości i nienawiści. (…) Bez miłości, szacunek do człowieka, wrażliwość na jego potrzeby, relacje międzyludzkie – wszystko to może być poprawne, ale może też stać się zbiurokratyzowane, niezdolne, by konstruktywnie odpowiedzieć na ludzkie potrzeby. Bez miłości nigdy nie będzie prawdziwej sprawiedliwości, podziału dóbr między bogatymi i biednymi, szacunku dla niepowtarzalności każdego człowieka i konkretnej sytuacji, w której się on znajduje”[2].

„Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość”.

Żyć dla zjednoczonego świata, to brać na siebie rany ludzkości, podejmując małe gesty, które mogą pomóc w budowaniu rodziny ludzkiej.

Pewnego dnia J. z Argentyny przypadkowo spotkał dyrektora instytutu, w którym wykładał, a który zwolnił go z pracy pod jakimś pretekstem. Gdy dyrektor go rozpoznał, starał się uniknąć spotkania, ale J. podszedł do niego. Zapytał, co słychać, a dyrektor opowiedział mu o swoich trudnościach, że mieszka w innym mieście i szuka pracy. J. zaproponował pomoc i następnego dnia ogłosił wśród znajomych, że szuka dla kogoś pracy. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Kiedy ów dyrektor otrzymał wiadomość o ofercie nowej pracy, trudno mu było w to uwierzyć! Przyjął ją głęboko wdzięczny i wzruszony, że pomogła mu właśnie ta osoba, którą kiedyś zwolnił.

Również J. otrzymał „stokroć”, ponieważ właśnie wtedy dostał propozycję dwóch prac, o których marzył od czasu rozpoczęcia studiów. On również był zdumiony i wzruszony konkretną miłością Boga[3].

Patrizia Mazzzoli wraz z zespołem


[1] W Minneapolis, mieście w Minnesocie, w 2020 roku został zamordowany George Floyd. Od tego morderstwa rozpoczął się ruch na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

[2] Ch. Lubich, Słowo Życia, Listopad 2006.

[3] Por.: Il Vangelo del giorno, Città Nuova, R. VIII, nr 1, gennaio-febbraio 2022.